+420 777 952 567

O firmě

V roce 1969 začal ve funkci vedoucího střediska štukatérů ÚUŘ Brno (Ústředí uměleckých řemesel) působit Jan Procházka a od roku 1974 stejné místo zastával i Jiří Pink ve středisku pasířů. Kolem těchto mistrů umělecké řemeslné práce se na Moravě vytvořilo jádro řemeslníků, kteří po sametové revoluci a rozpadu ÚUŘ pracovali na obnově významných památek, jako je Mahenovo divadlo, Besední dům, Špilberk a jiné.

Paralelně, od roku 1973 začal působit Antonín Nový, absolvent SUPŠ Brno, jako umělecký kovář, sochař a výtvarník. Během několika let se dostal svými originálními postupy při práci s kovovým materiálem a tvaroslovím do povědomí umělecké veřejnosti nejen v tehdejším Československu, ale jeho práce z kovaného hliníku přesahují svým významem hranice republiky. V letech 1979 – 84 je jedním z jeho „kovářských“ pomocníků v rámci brigád při studiu na stavební fakultě VUT Brno Vladimír Škoda, který se v kontaktu s kovářským řemeslem a památkami v různých částech republiky nechává hluboce ovlivnit nadšením Antonína Nového a jeho nezkrotitelnou vůlí tvořit.

V červnu 1990 založil Vladimír Škoda stavební firmu Ing. Vladimír Škoda - VENTURE (později ART VENTURE, s.r.o.), pod jejíž hlavičkou prováděl m.j. obnovu složitých historických slohových fasád, rekonstrukce památkových objektů, umělecká řemesla či restaurátorské práce. Na akcích firmy, jako byla např. v Brně - úplná obnova 4.500 m2 fasády Fakultní nemocnice „U Svaté Anny“ či domu Úvoz 56, rekonstrukce fasád domu Křížová 10, domu „Záchranné služby“ na nám. 28. října, historických fasád na náměstí ve Svitavách a dalších, začali Škoda, Procházka, Pink a Nový natolik úzce spolupracovat, že se v roce 1998 rozhodli založit sdružení pro obnovu památek pod názvem ART VENTURE.

Po delší známosti se v létě roku 2011 potkali Vladimír Škoda a Robert Valenta, headmanager společnosti RIVA SERVIS s.r.o., nad projektem nové společnosti pro obnovu historických fasád a památek s názvem RIVA DEVELOPMENT s.r.o. Svoje odborné znalosti a zkušenosti vnášejí do této společnosti i jmenovaní garanti Jan Procházka, Jiří Pink a Antonín Nový.


© 2012 RIVA DEVELOPMENT s.r.o. \ e-mail: \ mobil: 777 952 567