+420 777 952 567

Renovace domů (kulturních památek)

Specializujeme se na renovace kulturních památek, kde je třeba provést opravy nemovitosti dle specifických požadavků a v souladu s regulemi památkového ústavu. Pro tyto účely zaměstnáváme odborné řemeslné pracovníky, kteří garantují preciznost a správnost provedených úprav a renovačních procesů. Jedná se o umělecká řemesla: kovář, kameník, štukatér, truhlář, pasíř, zlatník, klempíř aj. K dispozici máme stálý tým, který umí zajistit kompletní renovace domů, resp. kulturních památek. Jestliže situace před samotným provedením prací vyžaduje odborný průzkum a restaurátorský záměr, zajistíme je v potřebném rozsahu.

Provádíme:

Renovace kulturních památek menšího rozsahu (rodinný nebo činžovní dům, pavlačový dům aj.).

Renovace rozsáhlých kulturních památek (zámek, hrad, kostel, klášter aj.)

Ukázkové reference:

  • Bytový dům Veveří 16 v Brně – renovace památkově chráněného domu
  • Fara při kostele sv. Jakuba v Brně – renovace kulturní památky
  • Kostel sv. Jakuba v Brně – renovace kulturní památky
  • Chrám Spasitele v Hovoranech – renovace kulturní památky
  • Klášter sv. Voršily v Brně – renovace kulturní památky
  • Bytové domy Běhounská 3, 5, 7 v Brně – renovace památkově chráněného domu
  • Kostel sv. Jakuba Staršího v Nikolčicích – renovace kulturní památky 

Bližší informace

Renovační práce provádíme jako kompletní dodávky, ale jsme schopni také zajistit pouze dílčí odborné realizace, jakožto partnerský garant a subdodavatel ve vašem projektu. Stejně tak vám poskytneme konzultační servis.

Dbáme na precizní práci, ve které kombinujeme vždy ty nejvhodnější postupy určené mistrem uměleckého řemesla a odpovídající materiály, jenž se svou skladbou a vlastnostmi co nejvíce blíží ideálnímu provedení ve vztahu k původním materiálům.

Jelikož se jedná o sofistikovanou řemeslnou práci zpravidla se složitějšími postupy, než je typické u běžných stavebních a řemeslných prací, je jasné, že ne vždy má investor potřebné finanční prostředky na ideální provedení. Jsme schopni navrhnout takové řešení, které odpovídá finančním možnostem zadavatele, a to při splnění daného stavebního standardu a regulí památkářů. Naše variabilnost s ohledem na přání investora je velká. Díky našim dlouholetým zkušenostem navrhujeme hospodárné provedení, citlivější zásah a minimalizujeme rozsah renovace, pokud je to přání investora.

Renovace domu kulturní památky 1 Renovace domu kulturní památky 2 Renovace domu kulturní památky 3 Renovace domu kulturní památky 4

Součástí provedení renovace domu (kulturní památky) na klíč je i dodávka stavebně-historického průzkumu, projektových a inženýrských prací.


© 2012 RIVA DEVELOPMENT s.r.o. \ e-mail: \ mobil: 777 952 567