+420 777 952 567
Opravy fasád památek

Opravy fasád památek

Využijte služeb odborníků na renovace fasád všech stylů a rozsahů. Naše hlavní specializace – obnova historických slohových fasád – je prováděna vybranými pracovníky v oboru štukatér, fasádník a dozorována garanty s více než 20letou praxí v oboru uměleckých řemesel. Fasádu jsme připraveni buď zčásti opravit, umýt a natřít, a to v případě potřeby i bez lešení pomocí výškových pracovníků, nebo při zdegradované omítce fasádu kompletně obnovit. V rámci renovace památkově chráněných fasád můžeme bez problému zajistit nábrusy, rozbory omítek, stavebně-historický průzkum, případně odborný návrh obnovy fasády apod.

Odborníci na renovace fasád

Ing. Vladimír Škoda, headmanager firmy, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby a absolvent přednáškového cyklu o obnově stavebních památek (SÚPP a ČVUT Praha, 9/94 – 6/95), s dlouholetými zkušenostmi s obnovou historických fasád, provádí odborné posudky stávajícího stavu a příčin poškození omítek a ostatních fasádních prvků. Po ukončení průzkumu a vypracování posudku s případnou fotodokumentací lze vypracovat návrh renovace fasády se soupisem prací, návrh provedení nezbytných řemesel či barevnosti fasády. Ve spolupráci s našimi partnery jsme schopni zajistit měření vlhkosti a salinity zdiva, vypracovat statický posudek včetně měření, prováděcí projekt fasády včetně dopracování zničených či chybějících profilů a prvků. V rámci renovace památkově chráněných fasád zpracujeme stavebně-historický průzkum či průzkum původních omítek a barevnosti. Lze zajistit i vyřízení dotační žádosti o příspěvek na opravu fasády, případně návrh a projednání architektonického řešení a barevnosti s památkovým úřadem.

DATA | oprava-historickych-fasad-1.jpg

S našimi fasádníky a štukatéry provedeme kompletní obnovu omítek fasády včetně vytažení říms, šambrán, pilastrů, tympanonů a dalších štukatérských zdobných profilů. S pomocí našich pracovníků a případně i za přispění našich dlouholetých spolehlivých subdodavatelů zajistíme jakoukoliv opravu, případně doplnění kamenických prvků fasády, jako je sokl z kamenného obkladu nebo cementové vymývané omítky s pemrlováním, zdobné hlavice sloupů, balustrády, čučky, zubořez a jiné.

Fasádní omítky opatříme omyvatelnými nátěrovými systémy renomovaných firem na silikátové či silikonové bázi ve standardu podle možnosti zákazníka.

Vlastní realizaci díla, tj. obnovu nejsložitějších historických slohových fasád původními technologiemi a postupy uměleckých řemesel provádíme vlastními pracovníky i vybranými partnery z umělecko-řemeslných dílen.

Při zájmu objednatele jsme schopni renovace fasád provést i inženýrským způsobem. Vypracujeme detailní zadání pro výběrová řízení dle zákona 199/ 94 Sb. a násl., s projektem a jednoznačným určením rozsahu prací i dalšími kritérii. Při vadném postupu firem provádějících rekonstrukci fasád zajišťujeme identifikaci problémů, dohled i poradenství pro investora.

V rámci běžné údržby fasády provádíme i mytí fasády WAPkou, otlučení nesoudržných omítek, které hrozí pádem na komunikaci, částečnou obnovu omítek, obnovovací nátěr fasády, případně opravu či nátěr klempířských prvků. Tyto udržovací práce jsme schopni provést bez lešení našimi vyškolenými výškovými pracovníky.

Reference

  • Fara při kostele sv. Jakuba (Brno) – renovace fasád
  • Kostel sv. Jakuba (Brno) - oprava fasád
  • Chrám Spasitele (Hovorany) – renovace fasád
  • Klášter sv. Voršily (Brno) – renovace památkově chráněné fasády
  • Kostel sv. Jakuba Staršího (Nikolčice) – oprava fasád
  • Bytové domy Běhounská 3, 5, 7 (Brno) – renovace fasád
  • Bytový dům Veveří 16 (Brno) – renovace fasád


© 2012 RIVA DEVELOPMENT s.r.o. \ e-mail: \ mobil: 777 952 567