+420 777 952 567

Programové prohlášení

  • Chceme se aktivně podílet na pokusu vrátit historickým částem našich měst jejich bývalou krásu a přitažlivost, "genius loci".
  • Garantujeme kvalitní výběr řemeslných dílen, restaurátorů či firem pro jakkoliv náročnou či rozsáhlou realizaci obnovy památky (z obsáhlé a stále se rozšiřující se databáze RIVA DEVELOPMENT)
  • Pro dosažení záměru investora – obnovu památky či umělecko-řemeslnou práci – jsme schopni zajistit jakkoli náročný průzkum či vypracovat potřebnou dokumentaci renomovanými odborníky ve svém oboru.
  • Na organizaci velkých staveb se podílíme co nejjednodušší a i na větších stavbách osvědčenou formou – hlavní manažer stavby v přímém kontaktu s vedoucími HSV, PSV a řemesel.
  • Při generální dodávce nepovyšujeme neúměrně cenu řemesel a tím dáváme prostor k lepšímu ohodnocení umělecko-řemeslných pracovníků a jejich klidnější a kvalitnější práci, ale jsme schopni dosáhnout i nižší konečné ceny pro investora, než velké režijní stavební firmy.
  • Snažíme se vychovávat vlastní řemeslníky formou spolupráce mistra a "tovaryše".

© 2012 RIVA DEVELOPMENT s.r.o. \ e-mail: \ mobil: 777 952 567